Cwis Cymunedau Byw - Abertawe

18/07/2018 - 19:30

Cwis Cymunedau Byw 

Bwriad y cwis yw dod a dysgwyr a siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf  at ei gilydd, er mwyn rhoi cyfle i ddysgwyr defnyddio eu Cymraeg mewn amgylchedd gymunedol.  

Hefyd ar y noson, byddwn ni'n lansio pecyn newydd ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg ar lefel Gymunedol.  

Bydd y cwis yn costio £1 yr un a bydd dehongliad o wobrau arbennig ar gael i'w hennill.   

 

Living Communities – The Big Quiz 

The purpose of the night, is to bring Welsh learners and first language speakers together, in order to allow learners to use their Welsh in a friendly environment, in the local community 

Also, on the night, we will be launching our new pack, which provides support for people who wish to promote Cymraeg on a community level 

The quiz will cost £1 per person and there will be a selection of special prizes available.

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Owen Howell: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru