Ffonio, postio a chacen

28/02/2018 - 18:00

Mae gwaith ymgyrchu Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar ein haelodau - ac mae angen eich help i ddod o hyd i fwy! Dewh draw i swyddfa'r gymdiethas yn y gogledd i fod yn rhan o'r ymgyrch trwy'n helpu i bostio a ffonio cyn aelodau.

Os hoffech chi helpu rhywle arall neu ar amser arall rhowch wybod!

Os dewch chi i'r swyddfa, gallwn ddarparu sgript, cefnogaeth a lluniaeth ysgafn - gan gynnwys cacenau gwych!

Noswyl Gwyl Dewi pam ddim rhoi awran o'ch amser sbar i ddyfodol yr iaith?