Ffonio, postio a phaned

21/02/2018 - 14:00

Mae gwaith ymgyrchu Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar ein haelodau - ac mae angen eich help i ddod o hyd i fwy! Dewh draw i swyddfa'r gymdiethas yn y de i fod yn rhan o'r ymgyrch trwy'n helpu i bostio at gyn aelodau.

Os hoffech chi helpu rhywle arall neu ar amser arall rhowch wybod!

Os dewch chi i'r swyddfa, gallwn ddarparu sgript, cefnogaeth a lluniaeth ysgafn.

Ty'r Cymry
11 Heol Gordon
Y Rhath
CF24 3AJ

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

https://www.facebook.com/events/2004323156522664/