Gofal Iechyd yn Gymraeg

23/01/2018 - 12:00

Cyfarfod i drafod manylion Safonau'r Gymraeg arfaethedig ym maes iechyd - rheoliadau a fydd yn pennu hawliau pobl i wasanaethau gofal iechyd yn Gymraeg am flynyddoedd i ddod.

12pm - 1pm, dydd Mawrth, 23ain Ionawr

Ystafell Gynhadledd A, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd

Siaradwyr: Gwerfyl Roberts (cyn-Uwch Ddarlithydd, Ysgol Gwyddorau Gofal lechyd, Prifysgol Bangor), Dr Llinos Roberts (Meddyg Teulu), Heledd Gwyndaf (Cadeirydd, Cymdeithas yr Iaith)

Noddir gan Siân Gwenllïan AC

Mae nifer o leoedd yn yr ystafell yn gyfyngedig felly, rhowch wybod eich bod chi'n bwriadu dod drwy e-bostio post@cymdeithas.cymru erbyn dydd Gwener 19eg Ionawr.