Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd / Mon

24/10/2012 - 19:00

Neuadd Goffa Pen-y-Groes

Cyfarfod agored i aelodau a chefnogwyr i drafod gwaith y Gymdeithas yn y gogledd.