Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Morgannwg Gwent

09/09/2020 - 19:00

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Morgannwg Gwent dros Zoom ar nos Fercher, 9fed Medi am 7.00.

Dyma'r cyfarfod ble fyddwn yn ethol Swyddogion ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ac yn llunio cynigion ar gyfer y Cyfarfod Blynyddol cenedlaethol.

Byddwn hefyd yn trafod materion sy'n berthnasol i'r rhanbarth.

Os am dderbyn dolen i fynychu'r cyfarfod neu fwy o wybodaeth, cysylltwch â: gogledd@cymdeithas.cymru neu post@cymdeithas.cymru