Cyfarfod Cell Blaenau Ffestiniog

23/09/2019 - 19:00

Cynhelir cyfarfod cyntaf Cell Blaenau Ffestiniog yn Nhafarn Y Pengwern, Llan Ffestiniog ar nos Lun 23ain o Fedi am 7:00yh. 

Byddwn yn penodi swyddogion ac yn trafod materion yr ardal a'r camau nesaf.

Croeso i bawb!