Cyfarfod Cell Wrecsam

12/09/2019 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Wrecsam yng Nglyn Ceiriog yn nhafarn Y Dderwen(Craft and Kitchen) nos Iau nesaf 12fed am 7yh.

Byddwn yn trafod materion yr ardal a'r camau nesaf i'w cymryd.

Croeso i bawb!