Cwis Cymunedau Byw - Merthyr Tudful

20/09/2018 - 19:30
 

Cwis Cymunedau Byw 

Bwriad y cwis yw dod a dysgwyr a siaradwyr Cymraeg iaithgyntaf  at ei gilydd, er mwyn rhoi cyfle i ddysgwyr defnyddio eu Cymraeg mewn amgylchedd gymunedol.  

Hefyd ar y noson, byddwn ni'n lansio pecyn newydd ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg ar lefel Gymunedol.  

Bydd y cwis yn costio £1 yr un a bydd dehongliad o wobrau arbennig ar gael i'w hennill.   

 

Living Communities – The Big Quiz 

The purpose of the night, is to bring Welsh learners andfirst language speakers togetherin order to allow learnersto use their Welsh in a friendly environmentin the localcommunity 

Also, on the night, we will be launching our new packwhich provides support for people who wish to promote Cymraeg on a community level

The quiz will cost £1 per person and there will be a selection of special prizes to be won. 

 

Nos Iau 20 o Fedi 

19:30

Caffi Soar, Merthyr Tudful

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Owen Howell: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru