Cyfarfod Cell Wrecsam

27/11/2017 - 19:00

Bydd Cell Wrecsam yn cwrdd yng Nghanolfan Gymraeg Wrecsam, Saith Seren ar nos Lun y 27fed o Dachwedd am 7yh.

Y cyfeiriad: 18 Stryd Caer, Wrecsam, LL13 8BG

Croeso i bawb! Cysylltwch a gogledd@cymdeithas.cymru am ragor o wybodaeth.