Cyfarfod o'r Grwp Dyfodol Digidol

10/06/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Dyfodol Digidol dros Skype am 7pm, nos Fercher, 10 Mehefin.

Dyma'r grŵp sy'n trafod yr ymgyrch datganoli darlledu, ymysg pethau eraill. Os oes efo chi diddordeb yn y maes hwn, mae croeso mawr i chi ymuno a'r grŵp.

Rhowch wybod: post@cymdeithas.cymru