Cyfarfod Rhanbarth Glyndwr

03/06/2020 - 19:30
Bydd Rhanbarth Glyndŵr yn cyfarfod dros Skype am 7.30, nos Fercher, 3 Mehefin.
 
Croeso i unrhyw aelod yn y rhanbarth i ymuno – dewch i glywed beth sy'n digwydd yn yr ardal ac i drafod sut gall y Gymdeithas weithredu.
 
Un o'r pethau fydd yn cael ei drafod yw'r cynlluniau i adeiladu 90 o dai ar ben ucha, Ffordd Rhuthun: http://www.deeside.com/plans-for-90-new-homes-in-mold-formally-submitted/
 
Os oes yna unrhyw faterion eraill yr hoffech drafod, rhowch wybod.
 
Rhowch wybod hefyd (post@cymdeithas.cymru) os hoffech ymuno yn y sgwrs er mwyn i ni eich ychwanegu at y grŵp Skype. 
 
Diolch!