Cyfarfod Trefnu Gigs Eisteddfod yr Urdd

16/01/2019 - 18:30

Ydych chi'n byw yn ardal Caerdydd?

Diddordeb mewn trefnu gigs?  Dewch i rannu'ch syniadau gyda ni ar gyfer cyfres o gigs yn ystod Eisteddfod Yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019!

 

Cynhelir y cyfarfod cyntaf ar:

Nos Fercher 16 Ionawr

18:30

Chapter, Caerdydd

 

Mae croeso cynnes i bawb, ac am fwy o wybodaeth, peidwich ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru