Galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd mesurau brys i daclo'r argyfwng tai

"Galwaf ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar frys ac mewn modd radical i sicrhau fod cymunedau lleol yn gallu rheoli'r farchnad dai a'r broses gynllunio i sicrhau cartrefi i'w pobl."

Drwy fewnbynnu'ch manylion, rydych yn hapus i'ch enw a'ch tref ymddangos yn gyhoeddus fel rhan o'r alwad. 

Arwyddwch y llythyr agored

Dwi'n rhoi caniatâd i Gymdeithas yr Iaith ddefnyddio'r canlynol er mwyn cysylltu ynglŷn â'n hymgyrchoedd a digwyddiadau:

Cysylltu trwy ebost

Mae gwybodaeth am sut dan ni'n defnyddio eich data yma cymdeithas.cymru/preifatrwydd