Galwad Ieuenctid Lleol ar Lywodraeth Cymru am strategaeth tai effeithiol

Rydyn ni, wedi llofnodi isod yn Gymry rhwng 14 a 28 a fydd yn chwilio am gartref i'w rentu neu brynu yn ystod y blynyddoedd nesaf.
Mae'r farchnad dai yn ein hatal rhag cael cartrefi yn ein cymunedau ar hyn o bryd.

Galwn ar Lywodraeth Cymru i lunio strategaeth effeithiol i sicrhau fod modd i bobl ifanc gael cartref yn eu cymunedau lleol

Arwyddwch y llythyr agored

Dwi'n rhoi caniatâd i Gymdeithas yr Iaith ddefnyddio'r canlynol er mwyn cysylltu ynglŷn â'n hymgyrchoedd a digwyddiadau:

Mae angen bod tic yn y blwch yma er mwyn i chi dderbyn newyddion pellach am yr ymgyrch hon.

Cysylltu trwy post
Cysylltu dros y ffôn
Cysylltu trwy ebost

Mae gwybodaeth am sut dan ni'n defnyddio eich data yma cymdeithas.cymru/preifatrwydd