Cyfarfod Cyffredinol 2022

08/10/2022 - 11:00

Cyfarfod Cyffredinol 2022

11:00yb, dydd Sadwrn, 8 Hydref 2022

Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail Aberystwyth SY23 1JH

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn ein Cyfarfod Cyffredinol eleni. Mae  croeso i bawb yn ein Cyfarfod Cyffredinol ond dim ond aelodau sydd â'r hawl i bleidleisio.
Cofiwch roi gwybod os ydych yn dod (mae hyn yn bwysig ar gyfer trefniadau bwyd).

Nodir yr amserlen isod.

11.00  Cofrestru a phaned

11.30  Esbonio’r Cyfarfod Cyffredinol

11.35  Cyflwyniadau ymgeiswyr Senedd (agor y cyfnod pleidleisio)

12.00  Cynigion a gwelliannau

1.00    Cinio a phaned (cau’r cyfnod pleidleisio am 1.30)

2.00    Cynigion a gwelliannau

2.30    Adroddiadau grwpiau ymgyrchu, rhanbarthau a’r adroddiad ariannol

3.00    Cyhoeddi canlyniadau'r etholiad

3.10    Anerchiad y Cadeirydd newydd

3.30    Cloi a gorffen

3.40   Cyfarfod byr o'r Senedd newydd

Ar yr un diwrnod byddwn yn lansio llyfr arbennig Rhaid i Bopeth Newid a gyhoeddir gan y Lolfa yn rhan o ddathliadau'r Gymdeithas yn 60 oed. Manylion pellach am y llyfr yma. Cewch fanylion y digwyddiad hwn yma.