Bore Coffi i Ddysgwyr

20/06/2023 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt!

Rydym fel arfer yn cynnal boreau coffi ddwywaith y mis – ar y bore Mawrth cyntaf a'r trydydd bore Mawrth ond hwn fydd yr olaf ym y tro. 

Byddwn yn cael seibiant wedyn dros misoedd Gorffennaf ac Awst.

E-bostiwch post@cymdeithas.cymru os ydych eisiau mynychu er mwyn i ni anfon dolen atoch chi.