Bore Coffi i Ddysgwyr

06/06/2023 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt!

Byddwn yn cynnal y boreau coffi ddwywaith y mis – ar y bore Mawrth cyntaf a'r trydydd bore Mawrth. Dyma'r dyddiadau ar gyfer y misoedd nesaf:

  • 6 Mehefin
  • 20 Mehefin

Byddwn yn cael seibiant wedyn dros misoedd Gorffennaf ac Awst.

E-bostiwch post@cymdeithas.cymru os ydych eisiau mynychu er mwyn i ni anfon dolen atoch chi.