Cell Llandysul a Dyffryn Teifi

16/05/2017 - 19:30

Y Porth, Llandysul

Yn dilyn yr etholiadau lleol bydd cyfle i ddechrau pwyso ar y ddau gyngor newydd a bydd Swyddfa Bost Llandysul yn symud cyn hir, oes cyfle i'w Gymreigio? Bydd cyfle i godi unrhyw faterion eraill hefyd.

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru / 01970 624501