Cefnogi siaradwyr newydd ... ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Dewch i gwrdd â siaradwyr Cymraeg a dysgwyr

11.30-13.30, Tafarn y Ddraig Goch (Red Dragon, Litchard, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 1QJ).
 
Cyfle arbennig i siaradwyr newydd ymarfer eu Cymraeg ac i gwrdd â siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf. Croeso cynnes i bawb! 
 
Manylion pellach: neiljonescymru@mail.com; 07501 647914.
 
Bydd cwis dros Zoom yn y nos (7.00) – croeso i chi gystadlu fel unigolyn neu fel tîm (i gael dolen Zoom i'r cwis, ebostiwch: post@cymdeithas.cymru).
 
Noder: peidiwch â mynychu, os gwelwch yn dda, os ydych chi'n hunan-ynysu, yn anhwylus neu'n dangos unrhyw symptom sy'n gysylltiedig â Cofid.
 
Rhan o Fedi'r Gymraeg – diwrnod cefnogi siaradwyr newydd Cymdeithas yr Iaith.