Cyfarfod o Ranbarth Ceredigion

26/05/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Ceredigion dros Skype am 7.00, nos Fawrth, 26 Mai.

Dewch i gwrdd ag aelodau eraill y rhanbarth ac i drafod materion sydd yn bwysig ac yn berthnasol i'r ardal. Croeso cynnes i bawb.

Rhowch wybod os hoffech ymuno er mwyn i ni eich ychwanegu at y grŵp Skype: post@cymdeithas.cymru