Cyfarfod o'r Grwp Hawl i'r Gymraeg

18/01/2021 - 18:00

Bydd cyfarfod o'r Grŵp Hawl i'r Gymraeg dros Jitsi am 6.00yh, nos Lun, 18 Ionawr 2021.

Dyma'r grŵp sy'n ymwneud â hawliau o ran defnyddio'r Gymraeg, statws y Gymraeg a defnydd cyrff o'r iaith.

Ymysg y pethau bydd yn cael eu trafod yn y cyfarfod hwn y mae:

  • Dengmlwyddiant y Mesur Iaith
  • Ymgyrch Cymraeg-Iaith Hamdden
  • Bancio ar-lein.

Os oes gennych ddiddordeb yn y maes hwn ac eisiau ymuno yn y cyfarfod, ebostiwch bethan@cymdeithas.cymru, neu os nad ydych yn gallu mynychu'r cyfarfod ond efo diddordeb mewn bod yn aelod o'r grŵp, ebostiwch post@cymdeithas.cymru.