Cyfarfod rhanbarth Caerfyrddin

15/05/2017 - 19:00

Queen's, Caefyrddin

Bydd etholiadau lleol wedi bod felly bydd cyfle i drafod ymhellach sut i bwyso ar y cyngor newydd i ddefnyddio cyfleoedd i alluogi pobl i greu eu dyfodol yn y sir.

Mwy o wybodaeth - Bethan Williams: bethan@cymdeithas.cymru / 01559 384378