Cyfarfod Rhanbarth Caerfyrddin

04/01/2015 - 17:00

Tafarn y Queen's, Caerfyrddin

Bydd cyfarfod agored Tynged yr Iaith Sir Gâr ddydd Sadwrn yr 17eg o Ionawr, manylion llawn yma: http://cymdeithas.org/digwyddiadau/cyfarfod-agored-tynged-yr-iaith-yn-sir-gar

Byddwn ni'n rhoi trefniadau yn eu lle ar gyfer y cyfarfod ddydd Sul y 4ydd o Ionawr - ac angen help gyda phob math o waith felly dere i weld sut gelli di helpu!

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.org