Cyfarfod o'r Is-grŵp Iechyd

26/11/2020 - 20:00
Cynhelir cyfarfod nesaf yr Is-grŵp Iechyd dros Zoom rhwng 20.00 a 21.00 ar nos Iau, 26 Tachwedd.
 
Mae'r grŵp hwn yn is-grŵp o'r Grŵp Hawliau i'r Gymraeg ac fe'i ffurfiwyd er mwyn canolbwyntio ar faterion iechyd.
 

Os oes gennych ddiddordeb yn y maes ac yn awyddus i ymuno â'r grŵp, cysylltwch: post@cymdeithas.cymru