Cyrraedd y Miliwn trwy Gynllunio Addysg - Rhaid Rhoi’r Darnau yn eu Lle

29/05/2017 - 13:00

 

1yp, dydd Llun, 29ain Mai

Stondin Llywodraeth Cymru

Gyda Heledd Gwyndaf ac eraill

Eisteddfod yr Urdd, Penybont

Er mwyn cyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, rhaid i bob awdurdod lleol cynllunio addysg yn ol i niferoedd o siaradwyr bydd angen i gyfateb â’r nod.

Galwn ar yr awdurdodau lleol i ail-ddrafftio eu Cynlluniau Strategaeth y Gymraeg mewn Addysg i adlewyrchu’r angen. Y nod yw bod pob person ifanc sy’n gadael ysgol yn medru’r Cymraeg. Mae angen buddsoddi yn y gweithlu i gynyddu sgiliau athrawon a chynyddu’r cyfleoedd cyfrwng Cymraeg ffurfiol ac anffurfiol mewn ysgolion.