Deddf Addysg Gymraeg i Bawb

03/08/2021 - 16:00
Mae'r Llywodraeth newydd wedi ymrwymo i basio deddf newydd i gynyddu addysg Gymraeg ar draws y wlad. Dewch i drafod beth dylai fod cynnwys deddf o'r fath.
 
Cynhelir y digwyddiad hwn fel rhan o'r Eisteddfod AmGen.
 
Manylion pellach i ddilyn.