Gweithgor Rali Caerdydd

16/09/2021 - 18:00

Cyfarfod dros Zoom, 6.00, nos Iau, 16 Medi.

Croeso mawr i unrhyw un sy'n fodlon helpu trefnu'r Rali Nid yw Cymru ar Werth yng Nghaerdydd ar bnawn Sadwrn, 13 Tachwedd.

Ni allwn gynnal rali o'r fath heb eich cefnogaeth chi, a'r mwyaf o bobl ddaw ynghyd, y lleia fydd baich gwaith pawb.

Cysylltwch os hoffech gynorthwyo â'r gwaith. Diolch!