Hystingau Aberystwyth - Cell Pantycelyn

19/04/2016 - 19:00

Mae Cell Pantycelyn yn trefnu hystings:

7pm, Nos Fawrth, 19eg Ebrill

Neuadd Pantycelyn, Prifysgol Aberystwyth

Siaradwyr:

Elizabeth Evans - Democratiaid Rhyddfrydol

Elin Jones - Plaid Cymru

Iwan Wyn - Llafur

https://www.facebook.com/events/217104378640833/