Lansiad Bil Cynllunio Amgen

02/12/2014 - 12:30

Mae Alun Ffred Jones AC yn eich gwahodd i lansiad -

Bil Cynllunio Amgen Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Ystafell Briffio'r Cyfryngau - Y Senedd , Bae Caerdydd

Rhagfyr 2, 2014

12.30 - 13.30

mwy o wybodaeth - colin@cymdeithas.org 02920 486469