Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Rhanbarthau)

01/07/2023 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 1 Gorffennaf 2023

Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda gwahanol gyfrifoldebau, i fod yn aelodau o'r Senedd yn y Cyfarfod Cyffredinol bob blwyddyn. Mae rhagor o fanylion yma.

Cofiwch fod gan bob un o aelodau'r Gymdeithas yr hawl i fynychu cyfarfodydd y Senedd a chyfrannu atynt (ond heb yr hawl i bleidleisio) – a byddai'n braf iawn gweld cynifer o aelodau â phosib yno.

Yn ystod blwyddyn arferol, cynhelir Senedd Ymgyrchoedd bedair gwaith, Senedd Ranbarthau deirgwaith a Senedd Weinyddol deirgwaith. Senedd Ranbarthau fydd cyfarfod mis Gorffennaf ac yn gyfle i glywed am waith y Gymdeithas yn lleol.

Byddai'n braf gweld cymaint o aelodau â phosib yno. Cysylltwch os ydych yn bwriadu mynychu. Mae hyn yn bwysig oherwydd trefniadau bwyd.

Bydd Cyfarfod Cyffredinol Arbennig yn dilyn cyfarfod y Senedd er mwyn trafod newidiadau i Reolau Sefydlog y Cyfarfod Cyffredinol.

Angen cymorth er mwyn gallu dod i'r cyfarfod?

  • Mae croeso i blant yn ein cyfarfodydd.

  • Mae swyddogion cyflogedig (neu wirfoddol) y Gymdeithas yn gallu cynnig lifftiau o nifer o leoedd yn y wlad.

  • Os yw costau trafnidiaeth neu ofal yn rhwystr rhag ddod i'r cyfarfod, gallwch wneud cais i hawliau'r costau yn ôl. Rydym ond yn ystyried ceisiadau am gostau teithio mewn amgylchiadau pan nad oedd yn bosib i chi rannu lifft gyda swyddogion eraill.

  • Dylech gysylltu â'n swyddfa ganolog ar 01970 624501 cyn gwneud trefniadau teithio neu ofal rydych chi eisiau eu hawliau yn ôl rhag ofn bod modd i ni drefnu lifft neu wneud trefniant arall.

  • Gallwch ddarllen y Polisi Treuliau yn llawn yma.