Diwrnod i drafod ymgyrchoedd

14/10/2023 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 14 Hydref 2023

Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth

Ar ddechrau tymor newydd Senedd Cymdeithas yr Iaith, byddwn yn cyfarfod i drafod a llunio strategaeth blwyddyn ar gyfer yr amryw grwpiau ymgyrchu – addysg, cymunedau cynaliadwy, dyfodol digidol, hawl i'r Gymraeg, iechyd a lles. 

Os ydych yn aelod sydd â diddordeb yn un o'r meysydd hyn ac yn awyddus i gyfrannu at y trafodaeth, dewch draw i'r cyfarfod!

Bydd cyfarfod o Senedd y Gymdeithas yn dilyn – Senedd Ymgychoedd fydd hon.

Mae gan bob un o aelodau'r Gymdeithas yr hawl i fynychu cyfarfodydd y Senedd a chyfrannu atynt (ond heb yr hawl i bleidleisio). Noder yr isod hefyd.

Angen cymorth er mwyn gallu dod i'r cyfarfod?

  • Mae croeso i blant yn ein cyfarfodydd.

  • Mae swyddogion cyflogedig (neu wirfoddol) y Gymdeithas yn gallu cynnig lifftiau o nifer o leoedd yn y wlad.

  • Os yw costau trafnidiaeth neu ofal yn rhwystr rhag ddod i'r cyfarfod, gallwch wneud cais i hawliau'r costau yn ôl. Rydym ond yn ystyried ceisiadau am gostau teithio mewn amgylchiadau pan nad oedd yn bosib i chi rannu lifft gyda swyddogion eraill.

  • Dylech gysylltu â'n swyddfa ganolog ar 01970 624501 cyn gwneud trefniadau teithio neu ofal rydych chi eisiau eu hawliau yn ôl rhag ofn bod modd i ni drefnu lifft neu wneud trefniant arall.