Senedd y Gymdeithas (cyfarfod mis Ebrill)

05/04/2020 ()

13:30, dydd Sadwrn, 5 Ebrill

Llety Arall, Caernarfon (10 Stryd y Plas, Caernarfon LL55 1RR)

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda gwahanol gyfrifoldebau, i fod yn aelodau o'r Senedd yn y Cyfarfod Cyffredinol bob blwyddyn. Mae rhagor o fanylion yma: http://cymdeithas.cymru/y-senedd

Cofiwch fod gan bob un o aelodau'r Gymdeithas yr hawl i fynychu cyfarfodydd y Senedd a chyfrannu atynt (ond heb yr hawl i bleidleisio) – a byddai'n braf iawn gweld cynifer o aelodau â phosib yno.

Yn ystod blwyddyn arferol, cynhelir Senedd Ymgyrchoedd bedair gwaith, Senedd Ranbarthau deirgwaith a Senedd Weinyddol deirgwaith. Senedd Ranbarthau fydd cyfarfod mis Ebrill yn canolbwyntio ar waith y Gymdeithas yn y rhanbarthau – dewch i glywed felly beth sy'n digwydd yn eich ardal chi. Bydd y cyfarfod yn rhan o benwythnos o weithgarwch yn Llety Arall – manylion y penwythnos i ddilyn.  

Noder hefyd:

  • Mae croeso i blant yn ein cyfarfodydd.

  • Os hoffech fynychu cyfarfod, cysylltwch i weld a oes rhywun arall yn dod o'r un cyfeiriad â chi er mwyn i chi rannu car.

  • Trefnir cinio syml yn ystod cyfarfodydd y Senedd – croesewir cyfraniadau yn ôl gallu'r unigolyn i dalu (rhowch wybod os byddwch yn ymuno â ni dros ginio  diolch!).