Taith yr Iaith yn Nhrelluest

04/08/2018 - 15:00

Taith yr Iaith yn Nhrelluest  

Gyda Jon Gower a Dylan Foster Evans

3pm, dydd Sadwrn, 4ydd Awst 

Taith gerdded am hanes yr iaith yn Nhrelluest (Grangetown) sy’n dechrau o stondin Cymdeithas yr Iaith (ar bwys yr Eglwys Norwyaidd) ym Mae Caerdydd gan orffen yn nhafarn y Cornwall, Trelluest (hoff dafarn y diweddar Dr John Davies, Ysgrifennydd cyntaf Cymdeithas yr Iaith).

de@cymdeithas.cymru / 02920 486469 am ragor o wybodaeth