Yr Hawl i Gartref - Lansiad Ymgyrch dros Fil Cartrefi Fforddiadwy i Bawb

03/08/2015 - 14:00

Yr Hawl i Gartref - Lansiad Ymgyrch dros Fil Eiddo
2pm, Dydd Llun, 3ydd Awst
Uned Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Unedau 811-812)
Y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn

Lansiad ymgyrch dros deddfwriaeth newydd er mwyn atal allfudiad o'r wlad a sicrhau cartref fforddiadwy i bawb.

Siaradwyr: Mared Jones (Ble ti'n mynd i fyw), Tamsin Davies (Cymdeithas) a chynrychiolydd Shelter Cymru.