Dogfen: Cymru 2020 - Colli Tir? Colli Iaith? - Ennill Tir! Cadw Iaith!

Pwyswch yma i ddarllen y ddogfen llawn. Byddwch yn amyneddgr, dogfen PDF yw hon, a gall gymryd peth amser i'w lawrlwytho.