Maniffesto

MANIFFESTO 2022

Cymru Rydd, Cymru Werdd, Cymru Gymraeg

Pwyswch yma i ddarllen y maniffesto

MANIFFESTO BYW

Cynllun Gweithredu dros Iaith, Gwaith a Chymuned

Mae'r ddogfen hon ar gael fel ffeil PDF. Pwyswch yma i ddarllen

MANIFFESTO 2012 - TYNGED YR IAITH 2

Gweledigaeth ar sut i sicrhau Cymunedau Cymraeg Cynaliadwy.

Pwyswch yma i fynd at y dudalen berthnasol (html)

MANIFFESTO 2002

Y Gymraeg yn Goroesi Globaleiddio

Mae'r ddogfen hon ar gael fel ffeil PDF. Pwyswch yma i'w lawrlwytho

MANIFFESTO 1992

Cymunedau Rhydd Nid Marchand Rydd

Mae'r ddogfen hon ar gael fel ffeil PDF. Pwyswch yma i'w lawrlwytho

MANIFFESTO 1982

Mae'r ddogfen hon ar gael fel ffeil PDF. Pwyswch yma i'w lawrlwytho

MANIFFESTO 1972

Mae copi wedi ei sganio i'w weld yma

Dogfennau Eraill

Cymdeithasiaeth - yr Ail Ffrynt (nodiadau gan ffred Ffransis o'r carchar, Hydref 1986)

Mae copi wedi ei sganio i'w weld yma