Aelodaeth

£0.00
Miliwn o siaradwyr Cymraeg - ymunwch a Chymdeithas yr Iaith

Defnyddiwch y dudalen yma i ymaelodi ar gyfer blwyddyn yn unig.

Er mwyn ymaelodi am flwyddyn yn unig, dewiswch eich categori aelodaeth o'r blwch isod. Mae'r tâl aelodaeth  llawn yn £24 (£2 y mis) gyda thâl aelodaeth gostyngol (ar gyfer disgyblion, myfyrwyr, y di-gyflog, pensiynwyr ...) yn £12 y mis (£1 y mis). 

Os am dalu'n fisol, ewch i https://cymdeithas.cymru/ymaelodi.

Os am wneud  cyfraniad ariannol yn unig, ewch i https://cymdeithas.cymru/cyfrannu

Pris: £0.00

Dewiswch eich lefel o aelodaeth