Sianel 62 - Y Papur Gwyrdd, cyfweliad gyda Hywel Davies