Ymaelodi

Diolch am ddod yma i ymaelodi!

Ffioedd aelodaeth
(lleiafswm – gwerthfawrogir pob cyfraniad!)

  • Yn yr ysgol neu'n ddi-waith – £4 y flwyddyn
  • Myfyriwr coleg neu brifysgol neu bensiynwyr gwladol – £8 y flwyddyn
  • Mewn gwaith – £18 y flwyddyn (h.y. £1.50 y mis)

Byddwn yn defnyddio'r manylion yma yn unol â rhybudd preifatrwydd y Gymdeithas

Ffurflen ymaelodi

Hoffwn ymaelodi a thalu bob mis: