Ymuno â'r Gymdeithas

Diolch am ddod yma i ymuno â'r Gymdeithas!

Mae'r ffurflen isod ar gyfer talu'n fisol gyda'ch cerdyn banc (mae croeso i chi newid y swm yn y blwch i'r swm misol y dymunwch ei dalu). 

Ffioedd aelodaeth

(lleiafswm yw'r ffioedd hyn – gwerthfawrogir pob cyfraniad!)

  • Tâl aelodaeth llawn, £2 y mis
  • Tâl aelodaeth gostyngol, £1 y mis (e.e. ar gyfer disgyblion, myfyrwyr, y di-gyflog, pensiynwyr)

Byddwn yn defnyddio'r manylion yma yn unol â rhybudd preifatrwydd y Gymdeithas

Ffurflen ymaelodi

Hoffwn ymaelodi a thalu bob mis: