Gig dros Ddatganoli Darlledu, Hydref 2018, Wrecsam