Cyfarfod Cyffredinol

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith yn yr hydref. 

Yn y cyfarfod hwn, cyflwynir adroddiadau ar waith y mudiad dros y flwyddyn a fu, a thrafodir pa feysydd y dylid eu blaenoriaethu am y flwyddyn sydd i ddod.

Mae croeso i bob un o aelodau'r Gymdeithas fynychu'r cyfarfod hwn (a phleidleisio), yn ogystal â chyflwyno cynigion a rhoi enwebiadau ar gyfer swyddi swyddogion y Senedd. Os nad ydych yn aelod, gallwch ymaelodi yma.

-------------------------------------------------

Cyfarfod Cyffredinol 2023 (Caernarfon)

Penderfyniadau Cyfarfod Cyffredinol 2023

Cyfarfod Cyffredinol Arbennig 2023 (Aberystwyth)

Penderfyniadau Cyfarfod Cyffredinol Arbennig 2023

Cyfarfod Cyffredinol 2022 (Aberystwyth)

Penderfyniadau Cyfarfod Cyffredinol 2022

Cyfarfod Cyffredinol 2021 (Caerdydd)

Penderfyniadau Cyfarfod Cyffredinol 2021

Cyfarfod Cyffredinol 2020 (cyfarfod Zoom)

Penderfyniadau Cyfarfod Cyffredinol 2020

Cyfarfod Cyffredinol 2019 (Aberystwyth)

Penderfyniadau Cyfarfod Cyffredinol 2019

Cyfarfod Cyffredinol 2018 (Blaenau Ffestiniog)

Penderfyniadau Cyfarfod Cyffredinol 2018

Cyfarfod Cyffredinol 2017 (Caerdydd)

Penderfyniadau Cyfarfod Cyffredinol 2017

Cyfarfod Cyffredinol 2016 (Llangefni)

Penderfyniadau Cyfarfod Cyffredinol 2016

Cynigion a basiwyd mewn Cyfarfodydd Cyffredinol 2015 a chynt

Penderfyniadau Cyfarfod Cyffredinol 2015

Penderfyniadau Cyfarfod Cyffredinol 2014

Penderfyniadau Cyfarfod Cyffredinol 2013

Penderfyniadau Cyfarfod Cyffredinol 2012