Cyfarfod Cyffredinol

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith yn yr hydref. Yn y cyfarfod hwn, cyflwynir adroddiadau ar waith y mudiad dros y flwyddyn a fu, a thrafodir pa feysydd y dylid eu blaenoriaethu am y flwyddyn sydd i ddod. Mae croeso i bob un o aelodau'r Gymdeithas fynychu'r cyfarfod hwn (a phleidleisio), yn ogystal â chyflwyno cynigion a rhoi enwebiadau ar gyfer swyddi swyddogion y Senedd. Beth am ymaelodi rŵan?

 

-------------------------------------------------

Cyfarfod Cyffredinol 2019 (Aberystwyth) Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2019 fel y'u pasiwyd (https://cymdeithas.cymru/dogfen/cynigion-cyfarfod-cyffredinol-2019-fel-y...)

Cyfarfod Cyffredinol 2018 (Blaenau Ffestiniog)

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2018 fel y pasiwyd

Cyfarfod Cyffredinol 2017 (Caerdydd)

Cynigion ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol 2017 (pasiwyd pob cynnig heb welliannau)

Cyfarfod Cyffredinol 2016 (Llangefni)

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2016 fel y pasiwyd

Cyfarfod Cyffredinol 2015

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2015 fel y pasiwyd [PDF]

Cyfarfod Cyffredinol 2014

Cyfarfod Cyffredinol 2013

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2013 fel y pasiwyd [PDF]

Cyfarfod Cyffredinol 2012

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2012 fel y pasiwyd [PDF]

Cyfarfod Cyffredinol 2011

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2011 fel y pasiwyd [PDF]