Cyfraniad Misol

Eisiau cyfrannu i'r Gymdeithas bob mis? Mae cyfraniadau o'r fath yn bwysig iawn.

  • Os gallech chi gyfrannu £2 y mis, gallen ni lythyru'n gyson gydag ymgeiswyr ac Aelodau Cynulliad yn eich rhan chi o Gymru dros y flwyddyn i ddod
  • Os gallech chi gyfrannu £10 y misgallen ni gynnal cyfarfod cyson i lobïo gwleidyddion
  • Os gallech chi gyfrannu £20 neu fwy y mis, bydd yn caniatâu i ni gynllunio a chynnal gweithgareddau megis teithiau er mwyn rhannu’n gweledigaeth ledled y wlad

Os hoffech chi ymaelodi, ewch yma, neu mae croeso i chi ddefnyddio'r ffurflen hon i wneud cyfraniad rheolaidd. Os hoffech chi wneud un taliad (yn hytrach na thalu pob mis) – ewch yma.

 

Rwyf am wneud cyfraniad i Gymdeithas yr Iaith bob mis y swm o: