Cyfrannwch at y Daith Feics Nid yw Cymru ar Werth

Mae Osian Jones – un o aelodau Cymdeithas yr Iaith – yn beicio o Gaernarfon i'r Rali Nid yw Cymru ar Werth a gynhelir y tu allan i Senedd Cymru ar bnawn Sadwrn, 13 Tachwedd.

  • Bydd yn cychwyn am 8.00yb ar ddydd Iau, 11 Tachwedd o'r Maes, Caernarfon ac yn pasio trwy Borthmadog, Dolgellau a Machynlleth gan gyrraedd Aberystwyth oddeutu 6.00yh.
  • Bydd yn gadael Aberystwyth y bore wedyn am 8.00 ac yn teithio trwy Lambed a Llanymddyfri i Ferthyr erbyn tua 5.00.
  • Yna ar y dydd Sadwrn, bydd yn gadael Merthyr o Ganolfan Soar am 10.30 ac yn seiclo i Gaerdydd gan anelu at gyrraedd Senedd Cymru erbyn 2.15.

Bydd Osian yn cludo llythyr i Mark Drakeford gydag e ar hyd y daith yn galw am weithredu i reoli’r farchnad dai a rhoi grym i gymunedau lleol sicrhau cartrefi a dyfodol i’w pobl. 

Beth am i chi ddangos eich cefnogaeth trwy wneud cyfraniad ariannol? Gwerthfawrogir unrhyw swm a bydd pob ceiniog yn gymorth gyda'r ymgyrch Nid yw Cymru ar Werth.

Gallwch gyfrannu yma gyda cherdyn banc (nodwch y swm yr hoffech ei gyfrannu yn y bocs isod). Gallwch hefyd anfon siec at y brif swyddfa.

Diolch!

(Os hoffech ymaelodi â'r Gymdeithas hefyd, gallwch wneud hynny yma.)

Pris: £0.00
£