Cyfrannwch – gwnewch wahaniaeth

Mae Cymdeithas yr Iaith yn brysur drwy’r flwyddyn yn ymgyrchu dros y Gymraeg a’n cymunedau, o amddiffyn hawl pobl i siarad yr iaith, i sicrhau addysg Gymraeg i bawb, i gael rheolaeth dros ein trefn ddarlledu ein hunain.

Gwerthfawrogir unrhyw gyfraniad i'n helpu gyda'r gwaith hwn; mae pob ceiniog yn helpu – nawr yn fwy nag erioed.

Gallwch gyfrannu yma gyda cherdyn banc (nodwch y swm yr hoffech ei gyfrannu yn y bocs isod.

Diolch!

(Os hoffech ymaelodi â'r Gymdeithas hefyd, gallwch wneud hynny yma.)

Pris: £0.00
£