Cyswllt

Mae staff y Gymdeithas yn gweithio o adref y rhan fwyaf o'r amser.

  • Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol – Huw Bebb: cyfathrebu@cymdeithas.cymru

    Cysylltwch â Huw am faterion yn ymwneud â pholisi ac ymgysylltu gwleidyddol. Ebostiwch Huw hefyd os ydych yn cysylltu o'r wasg.

  • Swyddog Ymgyrchoedd – Bethan Williams: ymgyrch@cymdeithas.cymru

    Cysylltwch â Bethan am faterion yn ymwneud ag ymgyrchoedd neu os oes gennych gŵyn am anhawster o ran hawliau iaith.

  • Ysgrifennydd Cyffredinol – Carol Jenkins: post@cymdeithas.cymru

          Ar gyfer pob ymholiad arall, neu os nad ydych yn siwr at bwy i gyfeirio eich neges, cysylltwch â Carol.


Gallwch hefyd gwblhau'r ffurflen ar waelod y dudalen hon neu ffonio 01970-624501. Os oes angen i chi bostio rhywbeth, a wnewch chi ei anfon i'r brif swyddfa (rydym yn galw yn y swyddfa unwaith neu ddwywaith yr wythnos i gasglu'r post): Cymdeithas yr Iaith, Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth SY23 1JH.