Achos Llys Heledd Gwyndaf: Yr Ymgyrch dros Ddatganoli Darlledu i Gymru

10/10/2018 - 09:30

Achos Llys Heledd Gwyndaf: Yr Ymgyrch dros Ddatganoli Darlledu i Gymru

Mae Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Heledd Gwyndaf yn mynd gerbron y llys am wrthod talu ei ffi drwydded deledu fel rhan o'r ymgyrch i ddatganoli grymoedd darlledu i Gymru.

Dewch i'r rali i'w chefnogi cyn yr achos llys:

9.30yb, dydd Mercher, 10fed Hydref

Llys Ynadon Aberystwyth, Y Lanfa, Trefechan, SY23 1AS

Gallwch chi ymuno â'r boicot o'r ffi drwydded deledu drwy fynd i: http://cymdeithas.cymru/datganolidarlledu neu gyfrannu at y gronfa ariannol i gefnogi'r ymgyrch drwy fynd i: http://cymdeithas.cymru/cyfrannu