Dyfodol Addysg Gymraeg Maldwyn

21/09/2023 - 19:00

Neuadd Glantwymyn

Sgwrs banel gyda

  • Gwenllian Lansdown Davies (Mudiad Meithrin)
  • Tegwen Bruce-Deans (Y Prifardd o Landrindod)
  • Elin Haf Gruffydd Jones (Prifysgol Cymru)
  • Toni Schiavone (Cymdeithas yr Iaith)
  • Pete Roberts (Aelod Cabinet ar gyfer Powys sy'n Dysgu)

Bydd y cyfarfod yn gyfle i drafod y sefyllfa bresennol a'r hyn sydd angen ei wneud i sicrhau addysg Gymraeg i ragor o blant yn y sir, gyda golwg ar sicrhau addysg Gymraeg i bawb maes o law.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â bethan@cymdeithas.cymru